fbpx
Antibiotiká a mikrobióm

Antibiotiká a mikrobióm

Antibiotiká a mikrobióm. Slovo „antibiotický“ sa odvíja od gréckych koreňov a v doslovnom preklade nám hovorí niečo, čo by sme na prvý pohľad mohli pokladať za paradox – „proti životu“. Pri bližšom pohľade na tento termín nám však vzniká jasná asociácia. Hovorí o liekoch, ktoré boli vyvinuté s jediným zámerom – bojovať proti mikroorganizmom, ktoré ohrozujú naše zdravie.

Tieto lieky boli a sú považované za jeden z naväčších vynálezov. Majú schopnosť zvlikvidovať baktérie, ktoré sú pôvodcami mnohých závažných infekčných chorôb. Ich užívanie sa stalo bežnou praxou. Preto sú najbežnejšou voľbou lekára pri liečení väčšiny ochorení. Rodičia bez zamyselnia súhlasia s podávaním antibiotík svojim deťom, dôverujúc v ich liečebnú moc. Pravda je taká, že v mnohých prípadoch tieto lieky skutočne zachraňujú životy.

Všetko však má aj druhú stranu mince. Nedávne vedecké štúdie odhalili, že antibiotiká môžu mať omnoho komplexnejší vplyv na naše telo, než sme si doteraz mysleli. Výskumy naznačujú, že tieto lieky môžu narušiť rovnováhu našich rezidenčných mikróbov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho zdravia.

Používanie antibiotík

História používania antibiotík siaha až do obdobia starovekého Grécka. Už vtedy ľudia intuítivne využívali antiseptické vlastnosti rôznych prírodných látok. Napríklad používanie kaše z plesnivého chleba na rany bolo jednou z metód, ako sa chránili pred infekciami. Tento poznatok neskôr viedol k objavu penicilínu, ktorý pochádza z plesne rodu Penicillium a stal sa prvým skutočným antibiotikom.

Antibiotiká majú schopnosť liečiť choroby, ktoré boli pred ich objavom často smrteľné. Vďaka ich účinnosti a relatívne nízkym vedľajším účinkom sa farmaceutické spoločnosti pustili do vývoja širokej škály antibiotík určených na liečbu rôznych infekčných ochorení. Tieto výskumy boli často veľmi nákladné, a preto sa pozornosť sústredila na vývoj širokospektrálnych antibiotík, ktoré dokážu zasiahnuť viacero druhov mikróbov naraz.

Avšak práve tieto širokospektrálne antibiotiká sa stali predmetom zvýšenej pozornosti v súvislosti s nadmerným a častým používaním. Tento trend viedol k tomu, že rezidnečné mikróby začínajú byť na tieto lieky rezistentné. A to nie je jediný problém. Antibiotiká, ktoré sa bežne užívajú orálne, majú tendenciu nielen zasiahnuť patogénne baktérie, ale aj tie prospešné, ktoré obývajú naše črevá. Tým dochádza k poškodeniu nášho mikrobiómu, čo môže mať dlhodobé následky na zdravie jednotlivca.

Zotavenie črevného mikrobiómu po antibiotickom ošetrení môže trvať mesiace, a u niektorých jedincov sa dokonca môže stať, že sa ich mikrobióm už nikdy neobnoví do pôvodného stavu. Táto skutočnosť by mala byť impulzom k zvýšenej opatrnosti pri užívaní antibiotík. Je dôležité si uvedomiť, že rezidentné mikróby majú kľúčový význam pre naše zdravie, a ich ochrana by mala byť prioritou.

Preto by sme mali pristupovať k antibiotikám ako k poslednej možnosti. Vždy by sme mali spájať ich užívanie s konzumáciou vhodných probiotík. Pretože probiotiká môžu pomôcť obnoviť náš mikrobióm. Zároveň je potrebné klásť dôraz na prevenciu a starostlivosť o náš mikrobióm. O svoj mikrobióm sa môžete starať pravidelným dopĺňaním probiotík a konzumáciou dostatočného množstva vlákniny.

Probiotiká a prebiotiká v jednom v tekutej forme

Antibiotiká a mikrobióm

Antibiotiká a mikrobióm hrubého čreva

Antibiotiká a mikrobióm hrubého čreva. V súčasnej dobe sa stretávame s fenoménom, ktorý vyvoláva obavy medzi odborníkmi po celom svete. Mnohí lekári, siahajú po širokospektrálnych antibiotikách s alarmujúcou pravidelnosťou. Je až zarážajúce, že niektorí ľudia tieto lieky užívajú niekoľkokrát do roka. Často v reakcii na bežné infekcie, ktoré by možno telo zvládlo aj bez farmaceutickej intervencie.

Je však dôležité si uvedomiť, že nadmerné užívanie antibiotík má svoje temné stránky. Každým užitím tabletky antibiotika zabíjame väčšinu baktérií aj tých prospešných. Navyše si tieto baktérie vytvárajú proti nim rezistenciu. Takto oslabený mikrobióm ťažšie odoláva patogénnym baktériám. To môže spôsobovať infekcie, ktoré sú ťažšie liečiteľné štandardnými antibiotikami.

Možno sa vám zdá, že vaše vnútorné mikróby sú len malým, vzdialeným svetom. No pravda je taká, že majú obrovský vplyv na naše celkové zdravie. Aj keď si to mnohí z nás neuvedomujú, tieto mikroorganizmy sú kľúčové pre našu imunitu, trávenie a dokonca aj našu náladu.

Väčšinu antibiotík sú užívané orálne. To znamená, že prechádzajú priamo cez naše ústa do tráviaceho systému. Tento spôsob aplikácie je ako rozsiahly útok na obyvateľov našich čriev. Antibiotiká sú totiž navrhnuté tak, aby likvidovali baktérie – a často nerozlišujú medzi škodlivými a tými, ktoré nám pomáhajú. Každá dávka antibiotík môže spôsobiť závažné narušenie rovnováhy v našom mikrobióme.

Zotavenie mikrobiómu po antibiotikách

 

Zatiaľ čo niektorí ľudia môžu byť odolnejší a ich mikrobióm sa po liečbe antibiotikami rýchlo zotaví, u iných môže trvať mesiace, kým sa ich črevný mikrobióm vráti do svojho pôvodného stavu. A žiaľ, v niektorých prípadoch môže byť poškodenie mikrobiómu trvalé, čo môže mať dlhodobé následky na zdravie.

V tejto súvislosti je alarmujúce, ako ľahko sú antibiotiká užívané, často bez dostatočného zváženia ich vplyvu na náš mikrobiálny ekosystém. Táto praktika je podporená mylnou predstavou, že náš mikrobióm má nekonečnú schopnosť regenerácie. Pravda je však oveľa zložitejšia.

Niektoré prospešné mikróby sa môžu vrátiť a znovu sa rozmnožiť, ale u niektorých jedincov môže byť tento proces veľmi pomalý alebo dokonca neúplný. Pri opakovanom a častom užívaní antibiotík môže dôjsť k trvalému narušeniu mikrobiómu u väčšiny jedincov, čo má za následok dlhodobé poškodenie.

Antibiotiká a mikrobióm

 

Náprava takéhoto poškodenia môže trvať od niekoľkých týždňov až po mesiace, a niektoré mikróby sa možno nikdy úplne nezotavia. Počas tohto obdobia je náš mikrobióm oslabený. Jeho schopnosť chrániť nás pred patogénmi je výrazne znížená, čo nás robí zraniteľnými voči ďalším, potenciálne nebezpečným infekciám.

Je preto nevyhnutné, aby sme k užívaniu antibiotík pristupovali s maximálnou zodpovednosťou. Mali by sme ich považovať za poslednú možnosť, nie za prvú líniu obrany proti každému kašľu či nádche. A keď už je užívanie antibiotík nevyhnutné, mali by sme sa snažiť podporiť svoj mikrobióm príjmom vhodných probiotík. Pretože mu pomôžeme obnoviť sa a zachovať náš zdravotný štít. Vždy si pamätajte, že zdravie vášho mikrobiómu je priamo spojené so zdravím vášho celého tela. Buďte teda k nemu láskaví a starostliví.

Probiotiká a prebiotiká v jednom v tekutej forme

Antibiotiká a mikrobióm
Návrat hore